Андрей Каменградов

Андрей Каменградов (псевдоним на Андрей Иванов Манев), български поет, прозаик, педагог, е роден на 18 август 1905 г. в град Панагюрище. Завършва философия в СУ „Св. Климент Охридски”. Гимназиален учител; околийски училищен инспектор; служител в Министерството на народното просвещение; подначалник, член на Учебния комитет и редактор на сп. „Училищен преглед”, издание на МНП; директор на социалните грижи към Министерството на труда и социалните грижи; началник на социалното подпомагане към Министерството на народното здраве и социалните грижи. Сътрудничи на сп. „Новис” и др. Автор на поетичните сборници: „Градове” (1928), „Ветрове”, „Няма старост” (1992), „Двубой” (1995), „Вселенни вълни” (1998), „Метеор” (2000), „Роден средногорски край. Стихове и поеми” (2001), „Вяра” (2002). Под собственото си име издава педагогическите книги: „Възможности за психологическо изследване на подрастващия индивид”, „Психологически изследвания и психологически подбор на учениците”, „Философски мироглед” и др. Живял в София.


Публикации:


Поезия:

РОДИНА/ брой 86 юли 2016