Илия Венов

Илия Димитров Венов, български педагог и литератор, е роден на 20 юли 1874 г. в град Габрово. Учител във Варненската мъжка гимназия. Автор на стихове и други текстове. Един от основоположниците на т. нар. юнашко движение в България. Публикува свои творби в сп. „Илюстрация Светлина” и др. Редактор на „Искрено слово” - неделно литературно списание, Варна (1909). Издава няколко книги и сътрудничи на периодични издания. Умира през 1960 г.


Публикации:


Поезия:

ПРЕД РАЗСЪМВАНЕ/ брой 86 юли 2016