ЧЕРНЕЕ ДИМ…

Седа Вермишева

превод: Тихомир Йорданов

***

Чернее дим
на хоризонта пъклен.
Какво гори? -
Аз само предугаждам:
животът ми догаря
и слънцето е въглен.
От мен
остават сажди…