ВСИЧКО СЪН Е…

Аведик Исаакян

превод: Георги Ангелов

***
Всичко сън е. Всичко - суета.
И светлината звездна - гибел мигновена.
Човекът нищо е. Прашинка е в света.
Но болката му - по-голяма от Вселената.