ЧЕТИРИСТИШИЯ

Петко Каневски

***
Няма вечни неща. Няма.
Само Бог е този, който се има.
Дълго мислих, че и ти си измама,
но Любовта е дъщерята Му зрима.

***
Аз съм най-лесния за изтриване.
Последният. В твоята броеница.
В едно цяло не се сливаме …
но два камъка трябват за воденица.

***
Сънят заспиваше на пресекулки,
плачеше дъждът за още облаци …
Животът е жарава от светулки …
А слънцето е брошката на Бог!

РЕ МИНОР

Дори да искаш, няма да заплача,
сълзите ми отдавна са вдовици,
венчани без свидетели във здрача
с керван от Самуилови войници.

***
Измамна е ласката без обич.
Утрото мирише на виелици.
В душата си отглеждаме ли роби,
и в любовта не можем са сме цели.