НАСТЪПИЛО Е ВРЕМЕ ДА СПРЕМ РАЗРУШАВАНЕТО НА ЕВРОПА

Откъс от речта на премиера Виктор Орбан на 15 март 2016 г. в Будапеща

превод: Румен Воденичаров

Съдбата на унгарците е толкова преплетена с тази на европейските народи и до такава степен е станала част от съюза, че днес нито един народ, включително унгарският, не може да бъде свободен, ако Европа не е свободна. Но днешна Европа е крехка, слаба и болна като „цвете разядено от скрит червей”.

Днес 168 години след въстанието на Кошут в Унгария, след великите войни за независимост на европейските народи, Европа, нашият общ дом не е свободен!

Дами и господа, Европа не е свободна. Защото свободата започва с това да се казва истината. Днес в Европа е забранено да се говори истината.

Намордникът е намордник, дори ако той е направен от коприна. Забранено е да се казва, че тези, които се преселват, изобщо на са бежанци и че Европа е заплашена от мигрантите.

Забранено е да се говори, че десетки милиони са готови да бъдат насочени към нас.

Забранено е да се говори, че имиграцията носи в нашите страни престъпност и терор.

Забранено е да се говори, че тълпите, идващи от други цивилизации заплашват нашия начин на живот, нашата култура, нашите обичаи и нашите християнски традиции.

Забранено е да се показва, че тези, които са се установили по-рано, вече са създали свой различен свят със свои закони и идеали, разрушаващи хилядолетната стара структура на Европа.

Забранено е да се твърди, че това не е спонтанна поредица от последователни събития, а предварително планирана и организирана операция - да се насочат човешки потоци (от Азия и Африка) към нас.

Забранено е да се говори, че в Брюксел замислят схеми, съгласно които колкото се може по-бързо да се приемат чужденците и да се разселят тук между нас.

Забранено е да се предупреждава, че целта на това нашествие от имигранти е промяна на религиозната и културна карта на Европа и промяната на етническите основи на нациите.

По такъв начин се отстраняват националните държави, явяващи се последното препятствие по пътя на новия „интернационализъм”.

Забранено е да се казва, че Брюксел последователно откъсва все по-големи късове от нашия национален суверенитет и че в Брюксел днес работят над създаване на план за „Съединени Европейски щати”, за което никой никога не е давал съгласие.

Дами и господа,

Днес враговете на свободата са изтъкани от друга материя, различна от тази на предишните кралски и императорски управници и на управниците в съветската система.

За да ни принудят да им се подчиняваме днешните управници използват друг набор от инструменти. Днес те няма да ни хвърлят в затвори и концентрационни лагери, нито ще нахлуят с танкове в страните, които се стремят към свобода. Днес те разчитат или поне до сега разчитаха на масиран артилерийски огън с международните СМИ, на доноси, на заплахи и шантаж.

Народите на Европа бавно се пробуждат, прегрупират се и скоро ще станат сила. Тази Европа, която се основаваше на премълчаване на истината, започва да се пука по шевовете.

Изглежда европейските народи накрая разбраха, че бъдещето им е поставено на карта. И не само тяхното благополучие, уютен живот и работни места, но дори тяхната безопасност и мир. Най-после европейските народи, задрямали в изобилие и разцвет, разбират, че принципите върху които Европа беше построена, могат да бъдат безвъзвратно разрушени.

Европа представлява общност от християнски, свободни и независими държави. Равенство на мъжа и жената, лоялна конкуренция и солидарност, гордост и смирение, справедливост и милосърдие.

Този път опасността се стоварва върху нас не с войни и стихийни бедствия. Масовата миграция представлява от само себе си бавно течащ воден поток, който непрекъснато размива бреговете.

Обясняват я с хуманитарни причини, но истинската цел е завоюване на територии. Колкото територия придобиват мигрантите, толкова губим ние.

Отрядите от маниакални правозащитници изпитват непреодолимо желание да ни обвиняват. За тях ние сме враждебни ксенофоби. Но истината се заключава в това, че историята на нашата страна също се явява следствие на сливане и смесване на различни култури.

Тези, които пристигнаха със семействата си при нас като съюзници или в качеството на лица, чийто живот беше застрашен, бяха приети и получиха разрешение да се натурализират. Но тези, които пристигнаха с намерение да изменят нашата страна и да я формират по свой начин, тези, които дойдоха с насилие и против волята ни - винаги бяха срещани със съпротива.

Дами и господа,

Отначало те говорят само за няколко стотици, хиляда или две хиляди преселници. Но нито един европейски лидер не може да потвърди и да се закълне, че тези няколко хиляди няма да нараснат до десетки или стотици хиляди.

Ако ние искаме да спрем тази масова имиграция трябва първо да стопираме Брюксел. Основната опасност за бъдещето на Европа идва не от тези, които искат да пристигнат тук, а от фанатичните брюкселски интернационалисти (строителите на световна република).

Ние не трябва да позволим на Брюксел да се постави над закона.

Ние не трябва да му позволим да ни натрапи горчивите плодове на своята космополитна интернационална политика.

Ние няма да внасяме в Унгария престъпност, тероризъм, хомофобия и антисемитизъм с изгаряне на синагоги. В нашите градове не трябва да има квартали, където да не властва законът и се допускат масови безредици.

Няма да допуснем никакви бунтове на имигранти. Няма да допуснем банди да насилват нашите жени и дъщери. Няма да позволим други да ни посочват кой може да приемем в нашия дом и нашата страна и с кой трябва да живеем заедно.

Ние знаем как се прави това. Отначало им разрешаваме да ни кажат кой трябва да приемем, а после те ни заставят да обслужваме чужденците в собствената си страна. И накрая ще ни кажат да си събираме багажа и да напуснем нашата собствена страна.

Затова ние отхвърляме принудителната схема на преселване и няма да търпим нито шантаж, нито заплахи. Дойде време да ударим камбаната. Дойде време да се противопоставим и да се съпротивляваме. Дойде време да се обединим с нашите съюзници. Дойде време да се предотврати разрушаването на Европа и да се спаси нейното бъдеще.

Ето защо ние призоваваме всички граждани на Унгария, независимо от партийната им принадлежност, да се обединят. Призоваваме всички европейски нации да се обединят. Лидерите и гражданите на Европа не трябва повече да живеят в различни светове. Ние трябва да възстановим единството на Европа.

Ние, народите на Европа не можем да бъдем свободни поотделно, ако не сме свободни заедно. Ако обединим нашите сили, ще имаме успех. Ако теглим в различни посоки, ще претърпим неуспех. Заедно сме сила, разединени сме слаби. Законът днес трябва да гласи: “Или заедно, или провал”.

В 1848 г. в „книгата на съдбата” е било записано, че нищо не е възможно да бъде направено срещу Хабсбургската империя. Ако тогава се бяхме смирили с тази постановка, нашата съдба би била предрешена и унгарците щяха да бъдат погълнати от немското море.

В 1956 г. в „книгата на съдбата” беше постановено, че сме длъжни да оставаме в окупирана и съветизирана страна, докато патриотизмът изчезне и в последния унгарец. Ако се бяхме примирили с това положение, нашата съдба щеше да бъде предопределена - да бъдем погълнати от съветското море.

Днес в „книгата на съдбата” е записано, че скрити, анонимни световни сили ще отстраняват всичко, което е уникално, автономно, вековно и национално.

Тези сили ще смесват култури, религии и народи, докато нашата горда Европа накрая не стане безкръвна и послушна. Ако ние се примирим с този резултат, нашата съдба ще бъде предрешена и ние ще бъдем погълнати в огромния търбух на Съединени Европейски Щати.

Задачата, която стои пред унгарския народ, пред народите на Централна Европа и пред другите европейски народи, които не са загубили своя разсъдък, е да победят, да пренапишат и изменят съдбата, която е замислена за нас.

Ние унгарците и поляците знаем как се прави това. Нас са ни учили, че ако си смел трябва да гледаш опасността в лицето. Затова трябва да извадим забравената древна добродетел - мъжеството.

И като начало ние трябва да съберем кураж и да отговорим ясно и гръмко, за да ни чуят нашир и длъж, на главния въпрос, от който зависи нашата съдба:

„Роби ли искаме да бъдем или свободни хора?”

Дайте вашия отговор!

Напред, Унгария! Напред, унгарци!