ЗА ИЗЛИЗАНЕТО НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ОТ ЕС

Николай Стариков

превод: Румен Воденичаров

Великобритания с референдум заяви, че ще напусне Европейския съюз. Защо? Финансово ориентираният икономически модел, който в момента господства на Запад, тихомълком приближава към своя логичен край.

И този, който замисли, въведе в действие и разви този модел знае за това повече, отколкото всеки експерт или страничен наблюдател.

Днес се случва нещо подобно на ситуацията с въздушен балон, когато от кошницата му изхвърлят всичко ненужно, за да издигнат балона на определена височина. Сега пред очите ни зад борда изхвърлят Европа. Този процес, разбира се, ще удължат с няколко години.

Когато става невъзможно да се задържи висок жизнен стандарт на голяма територия, владетелите на световните капитали просто ….намаляват територията, оставяйки на нея САЩ, Великобритания, Швейцария. И задрасквайки днешния Европейски съюз.

В останалата част на света трябва да се предизвикат хаос и война. Трябва да има контраст. Пренос на качество на живота, на мозъци и на пари. Малка част от планетата да продължи да живее за сметка на голямата. Но така е било винаги.

Ето защо другата територия трябва да потъне в хаос, да се предизвикат в нея икономически проблеми и безпорядъци. Само в този случай в останалата част ще продължи да цари благоденствие, спокойствие и ред.

В тази връзка възниква въпроса: „Може ли Европа да бъде спасена?”. Може, но за тази цел трябва да бъде подпалена голяма война или да се предизвика хаос на територията на Русия и Китай (естествено такъв сценарий изобщо не ни устройва).

И доколкото на евразийското пространство не се удава както трябва да се организира нито хаос, нито война, то остава възможността да се изхвърли зад борда нещо, което според тяхната гледна точка е най- малоценно. Тоест ЕВРОПА.

Обърнете внимание, че всичко това се случва на фона на фактическото преминаване на европейската икономика в ръцете на САЩ. В миналото Европа заедно с Америка завоюваше пазарите на други страни: на Източна Европа и отчасти на бившите съветски републики.

В рамките на СТО този процес течеше бързо и ефективно. Днес настъпва някакъв следващ етап, когато партньорите не могат да утолят апетита си.

Единият започва да изяжда другия и му налага Договор за Трансатлантическо партньорство (ТAPI), в резултат на който икономическата система на Евросъюза ще бъде затисната под тази на Съединените щати.

Именно затова Великобритания официално напуска Европейския съюз. Мисля, че всеки може да си направи съответните изводи