Елчин

Елчин (Эльчин Ильяс оглы Эфендиев), изтъкнат азербайджански писател, преводач, литературовед, критик, общественик, е роден на 13.05.1943 г. Един от най-видните представители на съвременната азербайджанска литература и в същото време виден държавен и обществен деец. Роден в Баку, в семейството на един от великите представители на азербайджанската литература през XX век, народния писател на Азербайджан Иляс Ефендиев. Печата разкази за първи път през 1959 г., когато е на 16 г. Завършва филологическия факултет на Бакинския държавен университет (1965), аспирантура по специалността „теория на литературата” в Института за литература „Низами” към Академията на науките на Азербайджан (1968), защитава кандидатска дисертация на тема: „Художествената проза на Азербайджан в литературната критика”, и докторска на тема: „Проблеми на историята и съвременността в литературата”. Първата му книга „Една от хилядите нощи” излиза през 1965 г. Издава на различни езици около 100 книги. Автор на романи, повести, пиеси, около 300 научни и публицистични статии и есета, научни монографии, сценарии на филми, книги за живота на писатели. Член на Съюза на писателите на СССР, народен писател на Азербайджан, заслужил деятел на изкуството, доктор на филологическите науки, професор в Бакинския държавен университет. Превежда Молиер, Пирандело, Мороа, Агата Кристи, Ф. С. Фицджералд, Х. Лакснес, Р. Бредбъри, А. Азимов, Дж. Ъпдайк и др. автори, превежда класическа японска поезия. Лауреат на множество награди. Произведенията му са преведени на много световни езици. Общият тираж на книгите му надвишава 5 милиона. Бил е депутат във Върховния съвет на Азербайджан. Понастоящем е заместник министър-председател на Азербайджан, председател на обществото «Ветен» - Общество за културни връзки с чуждите държави. Председател на редица държавни комисии, член на авторитетни азербайджански и международни културни общества и асоциации.


Публикации:


Проза:

ИЗ „ВРЕМЕ И СЛОВО”/ брой 86 юли 2016