Рафаел Хусейнов

Рафаел Хусейнов (Рафаэль Баба оглу Гусейнов), азербайджански литературовед, обществен деятел, публицист, преводач, текстолог, е роден на 12.08.1955 г. в град Кюрдамир. Завършва персийска филология в Азербайджанския държавен университет (1971-1976). Работи в Института за философия и право към Академията на науките на Азербайджан (1976-1978). През 1980 г. защитава кандидатска дисертация, а през 1992 г. - докторска дисертация. Печата стихове от 1975 г. Автор на повече от 30 книги по литературознание, посветени на различни проблеми на персоезичната и тюркоезична поезия на средните векове. Съставител на книгата „Рубаи Мехсети Гянджеви”, мемоарите „Свет двух жизней” за Расул Рза и Нигяр Рафибейли (1987). Член на Съюза на писателите на Азербайджан, депутат, директор на Националния музей за азербайджанска литература „Низами Гянджеви”, доктор на филологическите науки, действителен член на НАНА (2014), професор.


Публикации:


Проза:

ПРИТЧА/ брой 86 юли 2016