КОРИЧКА ХЛЯБ

Димитър Хаджитодоров

Мъжът седи в градинката и рови в раницата си. Сухите му пръсти бавно преместват пакетите. Той изважда закуската, оставена от съпругата му.

По алеята преминава бяло куче с клепнали уши и няколко жълти петна по козината. То спира, сякаш усмихвайки се, и поглежда мъжа. После опира лапи на пейката и подушва това, което се намира върху нея.

- Ела тук! - подвиква строго стопанинът му. Кучето безропотно хуква по посока на гласа.

От отсрещния тротоар се промъква предпазливо котарак. Пресича улицата приведен, готов всеки миг да отскочи пъргаво, ако се появи опасност. Погледът му е недоверчив, но той все пак решава да провери какво се случва около пейката. Мъжът го забелязва и разгръща сандвич, обвит във фолио. Той отчупва коричка и я подхвърля на котарака.

Местният жител приближава със самочувствието на собственик, подушва внимателно късчето хляб и обръща гръб. Видът му говори, че няма нищо интересно около непознатия, който закусва.

Врабчетата от близките дървета проследяват с поглед отиващия си котарак, после слизат на алеята. Коричката изглежда апетитна, макар и малко корава. Те подскачат около нея и откъсват ситни трошици. Докато едни поглъщат лакомството, други цвърчат силно и привличат още желаещи.

Внезапно над главите им се разнася плющене. Изплашени, малките птички се разбягват. Три - четири гълъба, широко разперили криле, се спускат като парашутисти на алеята. Острият им поглед забелязва коричката. Силните клюнове я разкъсват безжалостно. Те я подхвърлят помежду си като топка. След всеки удар тя намалява.

Изведнъж нов шум прекъсва угощението. Сиво-бял гълъб, като неоспорим стопанин, долита отнякъде и всички затихват в очакване. Вероятно това е водачът на ятото, който знае добре правата си.

Той приближава към коричката, издава няколко гърлени звука, за да напомни на другите пред кого стоят, и започва да кълве. Тя отскача с всеки удар, но никой не смее да се доближи до нея. Гълъбът с привилегия я следва неотлъчно и отскубва едри късчета.

Врабчетата виждат, че няма на какво да се надяват и политат дружно към павилиона за закуски. Те кацат пред мъж, който похапва баница и вперват погледи в него. Когато от устата му се отронва трохичка, ятото в надпревара я издирва по земята.