ЗА РУСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Бронтой Бедюров

превод: Литературен свят

Аз, алтаецът, искам да подчертая, че руската цивилизация е съвършено особена в световната история.

Тя никога не е изтребвала нито един влизащ в нея народ, не е потискала ничия вяра, език, обичаи.

Обратно, спомагала е за разбирателството, взаимодействието и взаимовлиянието на културите, помагала е на всички и всякак. Такова нещо не е било в историята на земните обитатели!

Немската цивилизация е асимилираща, американската - поглъщаща, китайската - разтваряща.

И само руската е съхраняваща, защитаваща. Само руската!!! (1)

1996 г.


1. Русский фронт. - СПб., 1998. - с. 138-142. Цит. по: Шиманов Г. М. Записки из Красного дома. - М.: Институт русской цивилизации, 2013. - с. 365.