Бронтой Бедюров

Бронтой Янгович Бедюров, алтайски поет, публицист, учен, изтоковед-тюрколог, е роден на 20 март 1947 г. е роден в село Онгудай (сега Република Алтай) в 1947 г. в семейството на поета Янги Бедюров. Средно образование получава в Горно-Алтайското областно национално училище. Продължава образованието си в Горно-Алтайския педагогически институт и Литературния институт «Максим Горки» в Москва (1971). През 1977-1981 г. е аспирант в Института по изтокознание към АН на СССР. Сътрудник на областния вестник «Алтайды чолмоны», през 1982-1985 г. ръководи Горно-Алтайский радиокомитет, бил е секретар на областното отделение на Съюза на писателите. В началото на 1990-те г. работи в структура на Върховния Съвет на Горен Алтай. Бил е председател на републиканския комитет по печата и информацията. Секретар на Съюза на писателите на Русия по националните литератури. През 2012 г. е избран за Ел башчи (Алтай Башчи) - духовен лидер на Курултая на алтайския народ. Председател на Съюза на писателите на република Алтай, генерален директор на Литературно-издателска къща «Алтын Туу». Печата от 1962 г. Издава първия си сборник със стихове през 1967 г. Автор на редица поетични книги на алтайски и руски езици. Превежда на алтайски език «Малкия принц» и «Земя на хората» на Екзюпери, произведения на японската поезия, разкази на Рюноске Акутагава, стихове на Назъм Хикмет, Пол Елюар и много съветски поети. Инициатор на редица сборници с алтайска поезия и антологии на алтайската литература. Народен писател на Република Алтай. Заслужил деятел на културата на Руската Федерация. Член на изпълкома на Международната общност на писателските съюзи. Носител на орден на Република Алтай «Танг Чолмон». Почетен гражданин на Република Алтай (2013). Академик от Академията за руска словесност. Превеждан на чешки, английски, полски, унгарски, монголски езици и на редица езици на народите на СССР. Живее в Москва.


Публикации:


Публицистика:

ЗА РУСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ/ брой 86 юли 2016


Интервю с Бронтой Бедюров:

БРОНТОЙ БЕДЮРОВ: „СВЕЩЕНАТА ЗЕМЯ НА АЛТАЕЦА Е ПОД НОЗЕТЕ МУ”/ брой 91 януари 2017