БОЯН АНГЕЛОВ С НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА „НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ”

Носител на наградата „Никола Фурнаджиев” - 2016 г. е поетът Боян Ангелов. От предложените за тазгодишната награда автори Г. Константинов, К. Донков, Р. Леонидов и Б. Ангелов жури в състав председател Митко Новков и членове Никола Инджов (предишен носител на наградата), Иван Есенски, Тодор Биков и Диана Матакиев определи поетът Боян Ангелов - за „цялостно творчество, постижения и принос в поетическия жанр”.