БЪЛГАРСКИ ПОЕТИ В ПОЕТИЧНИЯ СБОРНИК „АПОСТОЛСКО ЧИСЛО”

В гр. Харков, Украйна, излезе двуезичната книга на Сергей Шелковий „Апостолско число” с поетични преводи на автори от 12 славянски страни. Българската поезия е представена със стихове на Николай Лилиев, Борислав Геронтиев, Красимир Георгиев, Елка Няголова, Георги Белев и Лора Динкова.