Цонка Славкова Николова

Цонка Славкова Николова, българска писателка, е родена на 15 април 1903 г. в град Видин. По професия е учителка. Учителства в село Арчар, Видинско. Нейни разкази за деца и възрастни са публикувани в провинциални и столични периодични издания - „Светлоструй”, в. „Школско звънче”, „Модерна домакиня”, „Вестник на жената”, „Родолюбие” и др. Някои от разказите й за деца са превеждани на турски. Съчинения: „Минзухари и слънчеви приказки” (разкази, изд. сп. Модерна домакиня 1934), „Сенки на миналото” (повест, изд. „Българска книга, 1935), „Жената с белите коси” (изд. „Завети”, 1938), „Двама от тях” (1940). Творчеството й не е преиздавано.


Публикации:


За Цонка Славкова Николова:

ЦОНКА СЛАВКОВА НИКОЛОВА/ автор: Никола Балабанов/ брой 86 юли 2016