СРЕД КАПИТАЛИЗМА…

Мария Аввакумова

превод: Георги Ангелов

***
Сред капитализма a la russe живея,
с каква ли нова вяра да се слея?
Но в староверчество по-скоро ще попадна,
отколкото в безверието адско!


***
Здесь, посреди капитализма a la russe,
какой я новой верой озарюсь?
Но в староверчество скорее я впаду,
чем в нивочтоневерчество в аду!