ДИМИТЪР АТАНАСОВ - МАКЕДОНСКА ТЕТРАДКА

Рупите

Ново село – Струмица – Кавадарци

Прилеп

Охрид

Струга

Кичево – Гостивар – Тетово

Скопие

Куманово – Крива Паланка – Гюешево

 


Димитър Атанасов – МАКЕДОНСКА ТЕТРАДКА