СЕДЕМ БЕЛИ ЛЕБЕДИ…

Анджей Шмал

превод от полски: Ваня Ангелова

***
Седем бели лебеди
между бялото небе
и бялото езеро
срещу белите планини
посред бял ден.
Тук не трябва нищо да се избелва!