Мартин Петков

Мартин Петков е роден през 1976 г. в София. Работи като юрист и консултант в областта на Европейските структурни фондове. Публикува проза и поезия от 1997 г. Автор е на две стихосбирки („Сателитни антени”, 1998 г. и „Зимни птици”, 2011 г.), както и на сборника с повести „Те не вярват в приказки” (2008 г.). Негови стихове са били публикувани в сп. „Пламък”, сп. „Понеделник”, сборници и алманаси с поезия, включително такива от Славейковите празници на поезията (съответно от 2006 и 2007 г.). През 2016 г. излиза неговият сборник с разкази „Някога бяхме богове”, като в него са събрани текстове, писани след 2000 г., много от които са били финалисти на национални конкурси за научна фантастика или впоследствие са включвани в антологиите с избрани произведения от тях.


Публикации:


Проза:

ТОЗИ ЧОВЕК ДОЙДЕ ОТ ЗЕМЯТА/ брой 85 юни 2016