ГЕОРГИ ГРИВНЕВ – „АКО НЕ СЕ ВЪРНА”

Книгата на Георги Гривнев „Ако не се върна” е шестнадесета подред на превеждания на над десет езика автор. В нея са включени разкази за съдбите, мъките и радостите на хората, разпилени сред речните долини, стръмните склонове или поднебесните върхове на Родопите. По страниците на книгата намират място смешното и тъжното, човешкото и общностното, всекидневното и възвишеното, вплетени в екзистенциалния въпрос за смисъла на човешкото съществуване. Юнашки песни, народни вярвания и героични дела внушават силата и вечността на Родопа планина. Георги Гривнев умело преплита народната мъдрост, почерпена от непресъхващите извори на селския бит и мироглед, със съвременни проблеми, пред които всеки от нас се изправя и днес.