ГЕОРГИ ЯНЕВ – „РАЗДУХАНИ ВЪГЛЕНИ”

Книгата на Георги Янев може да се определи като необходима - като едно раздухано въгленче в изтляващото огнище на народната ни памет. Надявам се, че ще запали поне малко пламъче на интерес към миналото, защото отдавна е азбучна истина, че който не помни миналото си, не може да вижда и бъдещето си. „Историята на един народ или нация се изгражда от митове, легенди и събития, отразяващи самия живот”. Това е написал на задната корица на книгата си Георги Янев. Авторът на „Раздухани въглени” е разказал за събития, разиграли се в Меричлери и околностите от 1913 до септември 1923 г. Трагична е развръзката, но именно тя вписва Меричлери и неговите въстаници в националния пантеон.

Живко Русев