МИЛКА СТЕФАНОВА – „ЛЕГЕНДИ ОТ ХАЙДУШКИТЕ ПЕЩЕРИ”

Книгата “Легенди от хайдушките пещери” на Милка Стефанова не е пътеводител за туристически обекти. Пещерите, описани в нея, най-често са труднодостъпни, повечето от тях не смайват с чудни образувания, не внушават респект с размерите си.

Те имат друго достойнство, не по-малко значимо - свързани са с едни от най-тежките и същевременно най-величави периоди в 13-вековната история на България. Преданията за пещери - хайдушки скривалища или убежища на народа по време на османското робство, заемат значителен дял в българското народно творчество.

Много исторически сведения и документални източници, показват, че пещерите са играли важна роля във вековната борба на народа ни за свобода и независимост. Затова тази книга е еднакво ценна както за изследователи - спелеолози, така и за фолклористи.

Любителите на българската история ще намерят в нея неизвестни данни за героите от недалечното ни минало. Легендите и преданията не са обработвани - те са автентични разкази на сладкодумци от всички краища на страната, които предават от поколение на поколение паметта за горди и непокорни българи.


Милка Стефанова, “Легенди от хайдушките пещери”, Издателство “Дамян Яков”, 2012 г.