МИНИАТЮРИ

Румена Коларова-Шиндлер

***
окосена поляната
покосен животът във нея
да нахрани живота

***
някога покрив
днеска покров
домът без любов

***
есенно слънце
пролетно слънце
между тях зима -
за размисъл

***
ти си ми простила, мамо…
аз как да си простя
за болките, на теб прехвърлени,
дори сега, когато си в отвъдното

***
пустинните дюни -
спесъчени надежди…
ала все във движение