ФИЛИП МАРИНСКИ – „И НОСЯ ЗЕМНИЯ СИ КРЪСТ”

Стихосбирката на Марински „И нося земния си кръст” е една равносметка - изповед за изминатия житейски път, за нравствените търсения и падения, за разочарованията и оскъдните радости, за вярата и безверието. Стиховете ни покоряват с нежната си лиричност, чистота и искреност на чувствата. Авторът търси потребност от доброта, красота и човечност в отношението между хората.

В десетте цикъла са подбрани и десет тематично разнородни стихове в тях. Те са равносметка на криволичещия стръмен и трънлив житейски път, на извървяното и преживяното през годините, художествено преосмислено от поета.

Иван Д. Христов


Филип Марински - „И нося земния си кръст”, Изд. „Фараго”, София, 2015 г.