ДИМИТЪР АТАНАСОВ – „ВЕСЕЛ ПАЧУЪРК”

Сборникът с епиграми и афоризми „Весел пачуърк” е шарен камък, хвърлен в застоялите води на интелектуалното блато и въпреки,че заключава и обобщава с размах , той не размахва назидателно пръст, не ръси истини от последна инстанция.

Неговата веселост рядко еволюира към минорност, но неговата минорност винаги достига своя хепиенд. Това предпоставя един имплицитен, а понякога и не толкова косвен оптимизъм, който е вграден в темелите на всеки афоризъм или епиграма.

Читателят има усещането, че има пред себе си един ведър и добродушно усмихнат събеседник, който, без да се опитва да му налага своето мнение, не му спестява нито една от нелицеприятните истини на битието.

Станислав Марашки


Димитър Атанасов. „Весел пачуърк: Епиграми, афоризми, малки басни и карикатури”, Разград Полиграф, 2009 г.