ПОЧИНА ЕВТИМ ЕВТИМОВ

На 8 юни 2016 г. почина поетът, публицистът и общественикът Евтим Евтимов. Той е роден на 28 октомври 1933 г. в Петрич. Завършва Института за начални учители в родния си град (1952). Работи като учител 10 години. Печата от 1951 г. - вестник „Пиринско дело”. От 1953 г. сътрудничи активно на периодичния печат. Работи като програмен ръководител на радиото в Петрич през 1955-1958 и 1960-1962 г. Секретар на читалището в Петрич (1962-1965). Завеждащ отдел „Поезия” и директор на издателство „Народна младеж” (до 1984). Едновременно с това до 1975 г. е заместник главен редактор на списание „Пламък”. Главен редактор на вестник „Литературен фронт” (1984-1988). Главен редактор на списание „Родолюбие” (1989-1991). Съавтор е на Тончо Русев в повече от 100 песни.