СРЕЩА С ПОЕЗИЯТА НА ЕЛИ ВИДЕВА В КЪРДЖАЛИ

На 8 юни 2016 г. от 17.30 часа в читалня “Изкуство” на Регионална библиотека “Н. Й. Вапцаров” ще бъде представена новата поетична книга на Ели Видева “Проекции върху сферичната природа”, която тя издаде по случай своята 60-годишнина. Родена е в Хасково, завършва математика в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Работи като учител по математика и информационни технологии в Хасково. Председател на Клуба на дейците на културата, който е съорганизатор на литературни дни „Южна Пролет”. Автор е на стихосбирките „Огън под дъжда” /1992/, „Дом” /1997/, „Версия Живот” /2000/, „Небесен конник” /2003/, „Думи за нататък” /2005/, „По оста”/ 2008/, “Оживявам”/2011/, “Под кривата круша” /2014/. Член е на Съюза на българските писатели и на Съюза на математиците в България.

Новата й стихосбирка, успешно представена вече в София, Пловдив, Хасково и други наши градове, включва избрана лирика от досегашните й книги и представлява една ретроспекция на поетичното й битие, проектирано върху сферичната, кръговратната, природа на живота. И тези нейни проекции са изключително богати, разнолики като духовни състояния, лирическа енергия, като гражданска будност и отговорност.