СИНЪТ БЪЛГАРСКИ

Борис Борисов

СМЪРТТА НА ХРИСТО БОТЕВ

Подкрепи и мен ръката,
та кога въстане робът,
в редовете на борбата
да си найда и аз гробът!

Той,
синът български,
не пожела да го отмине
тази чаша.


ДАСКАЛЧЕТО

През село Ботевата чета мина,
даскалчето с тях замина.
Знаел е, че тръгва на погибел.
Аз съм спял в далечната колиба.

Когато се събудих,
Ботевата чета бе заминала…
Когато се събудих,
даскалчето бе загинало…


БОТЕВАТА ЧЕТА

Сформира се състав от 200 души.
Закупени са 300 пушкала, но не може
да се намерят достатъчно хора,
за да бъдат въоръжени с тях.

Тръгват в Ботевата чета
200 луди момчета.
А в обоза има 100 пистолета.

Онези 100 пистолета, уви,
още търсят 100 луди глави.


ЦЕНАТА НА СВОБОДАТА

Захвърляй недопечени агнета,
че потерята дебне из страшни долове.
А чобанинът-роб тропа с тоягата:
дължиш ми, войводо, шепа грошове…

Ятагани озъбени святкат,
ядно пищи зърно от свинец…
Друга сметка
предяви свободата -
един жертвен агнец!