Никола Балабанов

Никола Тодоров Балабанов (Никола Т. Балабанов), български литературен историк и театрален критик, е роден е на 11.11.1893 г. в София. Завършва славянска филология в Софийския университет „Свети Климент Охридски”. Специализира в Прага и Париж. Дългогодишен чиновник, а после чиновник в НМП (от 1928 г.). Издава списание „Завети” (1934-1944), а от 1935 г. - и библиотека „Завети”. Автор на статии за множество български културни дейци; за просветата, театъра, читалищното дело; пише статии, рецензии за изложби и спектакли, автор на предговори. Сътрудничи на сп. „Училищен преглед”, „Украинско-български преглед”, в. „Училищно дело”, „Литературен глас”, „Заря”, „Днес”, „Дума”, „Морски сговор” и др. Книги: „Неофит Бозвели” (1925), „Народна мъдрост” (афоризми, 1928), „Народният театър - драма и опера” (1928), „Театър и драма” (1933), „Чехословашко” (1934). Псевдоними: Бенете, Далил Бензехар. Умира на 21.08.1966 г. в София. Обширното му творчество и досега не е събрано и преиздадено.


Публикации:


Публицистика:

ХРИСТО БОТЕВ/ брой 85 юни 2016

ЦОНКА СЛАВКОВА НИКОЛОВА/ брой 86 юли 2016

ХРИСТИНА МОРФОВА/ брой 92 февруари 2017

СИРАК СКИТНИК/ брой 92 февруари 2017

ЕДНО ИМЕ, ЕДНА ИСТОРИЯ, ЕДИН ЗАВЕТ/ брой 113 януари 2019