ЛЕГЕНДАТА ЗА СИЛНИЯ ЧОВЕК

Сирак Скитник

Не едно, не две, три млади поколения са израснали под нейната хипноза. За тия, които идат и търсят опора в голямото, силното, тя винаги е била въплъщение на мощта, романтизма и бунта на българина от недалечното минало.

То ни е дало не малко силни и светли фигури. Но Ботев остава единствен от големите мъртъвци, които властват над живите.

Той отдавна е престанал да бъде поет, революционер, тръбач през дните на робството - издигнат в Символ. Пътеводител - легенда.

Която ще вдъхновява още през много бъдни години младежта на страната ни.

Младите и сега с треска чакат деня на 50-годишнината от смъртта му (2 юний).

Дано техният възторг пред подвига на силния човек зарази по-старите, за да можем наистина да превърнем един от нашите малки дни в светъл празник.


в. „Слово”, бр. 1181, 1926 г.