БОГ

Георги Костакев

БОГ

В зората нежно се усмихваш,
в зефира тих въздишаш Ти,
на слънцето в лъчите златни -
Твоят светъл взор трепти.

В дивий рев на океана,
в дъждеца кротко що ръми,
в неспирний шум на океана, -
все Твоя мощен глас гърми.

В цвета на розата красива
Ти ръсиш сладък аромат.
В лазура син на небесата,
сияй ликът Ти кротък, свят.

1930


СТРЕХИТЕ ЗАПЯХА

Лъхна ветрец през морето -
от далечен топъл юг.
Зарастапя снеговете, -
и в реките - ледовете. . .
Сладко стрехите запяха:
кап, чук, кап, чук, кап, кап, чук!

Вече вдигат се мъглите -
свети чист небесен свод.
И на слънчо под лъчите
топли благодатни, -
по поляните зелени -
пламнаха свещици златни.

1931