Георги Костакев

Георги Христов Костакев, български писател, е роден на 26 юли 1894 г. в град Казанлък. Пише за деца. Сътрудничи на сп. „Светулка”, сп. “Детска радост”, сп. “Пчелица”, сп. “Православно християнче”, сп. “Орле”, в. „Въздържателче”, в. “Вечерна бургаска поща” и др. Участва в редакционната колегия на в. „Въздържателче” (1943). Автор на поетичните книги “Цъфнали гранки” (1938) и “Трезва песен” (1947). Умира на 5 юни 1953 г.


Публикации:


Поезия:

ВЕЧЕРНИ СЕНКИ/ брой 95 май 2017


Проза:

НЕЗАБРАВКАТА/ брой 101 декември 2017


Литература за деца:

БОГ/ брой 85 юни 2016

ВЕДРА УТРИН В ТИШИНЕТО/ брой 101 декември 2017

ЛЯТНО УТРО/ брой 107 юни 2018

МАЛЪК СЕЧКО/ брой 109 септември 2018

ЕСЕН/ брой 110 октомври 2018