ДЕТСКА МОЛИТВА

Димитър Бабев

Дядо Господи, кажи
мир да бъде на земята
и от всяко зло пази
моята Родина свята.

Не оставяй сред злини
българският род да гине;
нека бурята отмине,
нека дойдат светли дни.

Та ний, малките, когато
израстем под Твойта мощ,
да шептиме ден и нощ:
името Ти да е свято.