МАЙЧИЦА-СЕНЧИЦА

Георги Веселинов

МАЙЧИЦА-СЕНЧИЦА

Майчице -
сенчице,
майко добра,
будиш се,
трудиш се,
в ранна зора.

Радостна,
жалостна,
нежна си с нас -
галиш ни,
пееш ни
с чуден мил глас.

В нощите
още те
будна следим…
Майчице -
сенчице,
благодарим!


ДРЕМЛИВКА

Чело коте книжка,
как се хваща мишка.

Чело, чело, чело
и глава навело.

Почнало да мърка,
думите да бърка.

Сладко си заспало,
страница съдрало.

Мишките видели,
книжката му взели.

Те изяли всички
букви и чертички.


РОДИНА

България! Че кой ли
я не знае?
На здравец и на рози
тя ухае!

В небето чак опират
планините,
като море са ширни
равнините.

Земята ражда жито
благодатно,
най-сладки плодове
и грозде златно.

Най-хубавите песни
тук се пеят,
най-светлите звезди
над нея греят!


ПРОЗОРЧЕ КЪМ СВЕТА

Всички букви зная,
мога да чета -
те ще ми разказват
всичко за света.

С тях на моя татко
пиша писъмце -
гледа и се радва
мама от сърце…

Всички букви зная,
мога да чета -
имам си прозорче
светло към света!