ИНВЕНТАРЕН СПИСЪК

Джон Роберт Коломбo

превод: Георги Ангелов

Имало е
261 римски папи.

Имало е
124 японски императори.

Имало е
36 американски президенти.

Имало е
38 английски крале.

Имало е
1968 години християнство.

Имало е
4666 години Китай.

Имало е
5728 години евреи.

Имало е
1 448 365 дни,
регистрирани от историята,
и въпреки това
още е толкова малко любовта,
толкова малко е тя
в този свят.