ТВОРЧЕСКИ КОНКУРС – ТЮЛЕНОВО’ 2016

Читалище “Изгрев 1936″ с. Тюленово

Община Шабла

Общество на писателите Варна

Във връзка с Тюленово арт-фест 10 -13 август 2016 г.

Обявяват:

Творчески конкурс в три раздела:

фотография, литература, детска рисунка

Темата - “Бряг и хоризонт”

За фотографията:

Любителски конкурс, участници от всички възрасти могат да изпращат до три снимки в електронен вариант (размер не по-малък от 1275 х 1754), които да са придружени с кратък пояснителен текст. Препоръчително е авторите да изпращат снимките и на хартиен носител в размер А 4 (на посочения по-долу адрес). Условието не е задължително, но цели фотографиите на авторите да участват в предвидената изложба в рамките на Тюленово арт-фест 10 - 13 август 2016 г.

За литературата:

Литературен жанр: разказ или стихотворение по темата. Няма ограничения за възраст и местопребиваване. Разказите да са до четири страници, формат Word, шрифт 12. Стихотворенията - до три. Разказите и стихотворенията могат да са публикувани, но да не са отличавани в други конкурси.

За детската рисунка:

Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване. Рисунките трябва да бъдат съобразени с темата “Бряг и хоризонт” и да акцентират върху родното Черноморие.

Конкурсът за рисунка е в две възрастови категории:

1. Деца от I до VII клас включително

2. Деца от VIII до XII клас включително

Всеки участник може да изпраща до три произведения във формат: А3 (297 x 420 мм), А4 (210 x 297 мм), А5 (148 x 210 мм) на посочения по-долу адрес.

Необходима информация за трите конкурса:

Да се посочат трите имане, адрес, e-mail и телефон за връзка - за фотография и литература. При конкурса за детска рисунка всеки автор трябва да посочи на гърба на картината в долния ляв или десен ъгъл с големи печатни букви или на залепен лист следните данни: име, фамилия, възраст, адрес, e-mail и телефон на родител за контакт.

Компетентно жури в трите раздела ще определи носителите на наградите.

Награди за фотография и литература :

Първа награда - 120,00 лв.

Втора награда - 80,00 лв.

Трета награда - 40,00 лв.

За детска рисунка:

Ще бъдат присъдени по три награди за двете възрастови групи както следва:

ПЪРВА - парична премия и предметна награда

ВТОРА - предметна награда

ТРЕТА - предметна награда

Всички участници ще получат грамоти.

Краен срок за всички произведения: 3 август 2016 година

Победителите ще бъдат обявени по време на Тюленово арт-фест, който ще се проведе от 10 до 13 август 2016 г. и публикувани след това в медиите, както и на страниците на НЧ “Изгрев 1936″ и на фестивала.

Адрес за изпращане на рисунките и фотографиите:

с. Тюленово, общ. Шабла , ул. „Първа „ № 11  НЧ „ Изгрев - 1936″.

Адрес за литературните текстове:

nchizgrev1936_tulenovo@abv.bg

tulenovo.art@abv.bg

Всички рисунки и фотографии ще бъдат включени в изложба по време на фестивалните дни от 10 до 13 август 2016 година в село Тюленово. Картините остават във фонда на Читалище “Изгрев 1936″ Тюленово с цел популяризиране дейността читалището и на фестивала. Отличените текстове ще бъдат публикувани на сайта на Общество на писателите.

При невъзможност за присъствие от страна на авторите наградите ще бъдат изпратени по куриер (паричната премия чрез пощенски запис).

При възникване на въпроси или нужда от информация:

Телефони: 0888 196 288 - Невена Георгиева, кметски наместник с. Тюленово

0887 371953 - Мариан Желев

Организаторите ще съдействат за осигуряване на стаи за нощуване по времето, когато се провежда Тюленово арт-фест, както и място за опъване на палатки в съответния лагер. Нощувките и транспортните разходи са за сметка на участниците.