БЪЛГАРСКА АВТОРКА В ОРЕНБУРГ

В брой 52 на литературно-художествения и обществено-политически алманах “Гостиный Двор” - издание на оренбургската областна обществена писателска организация на Съюза на писателите на Русия и Министерството на културата са публикувани стихове на Дафинка Станева под надслов: “Прикосновение к небу” /”Докосване до небето”/. Те са поставени в раздела „Поетичният свят на Евразия” заедно със стиховете на поета Павел Георгиевич Риков “Български албум”. Стиховете винаги дават възможност за по-непосредствено и по-искрено общуване между хората, поредно доказателство за което е поезията на двамата автори. В навечерието на 24-ти май тази поезия потвърждава пророческите думи на Вазов: “Не се гаси туй, що не гасне”.