Веселин Касчиев

Веселин Касчиев е роден на 25.VІІ.1956 г. в град Шумен. Публикува от 1990 г. проза, поезия, есета, статии, рецензии. Печата в националните издания: „Литературен вестник”, „Литературен форум”, списанията „Везни” и „Черно и бяло”; в регионалните вестници: „Арт клуб” - Пловдив, „Литературен глас” - Стара Загора, „Ракурс” - Варна и във всички шуменски издания от прехода: алманах „Златоструй”, литературна антология „Столетие - Шумен, 1900-2000″, антология поезия „Шуменски строфи”, вестниците „Шуменска заря”, „Шуменски вести”, „Шуменски новини”, „Север, изток”, „Вести конкурент”, „Шумен”, „Литературен месечник”, „Северняк”. Има издаден сборник с разкази и новели „Колело на самотата”. Няколко години сътрудничи на сайта Knigi-news.com. В момента готви за печат четири ръкописа. Редактира книги с проза, поезия и мемоаристика. Четири години е секретар на Дружество на писателите - Шумен.


Публикации:


Поезия:

ЦВЯТ КРАСИВ/ брой 108 юли 2018

ДЕН ЗАГУБЕН - ДЕН ОСМИСЛЕН/ брой 114 февруари 2019

КЪЩА НА ХУДОЖНИЦИ/ брой 117 май 2019


Проза:

ЕСЕИСТИЧНА МИНИАТЮРА/ брой 84 май 2016

КНИЖЕН СЦЕНАРИЙ/ брой 93 март 2017

КУЧЕШКИ ТЕРИТОРИИ В ДУХОВНИ ПРОВИНЦИИ/ брой 97 юли 2017

ЗА СКВЕРНОТО СЛОВО/ брой 98 септември 2017

ЗА СЕНТЕНЦИИТЕ И ТЯХНАТА ИНТЕРПРЕТЕЦИЯ II/ брой 99 октомври 2017

ОКОВАН В КАВИЧКИ/ брой 101 декември 2017

ТЕАТРОТО НА ЖИВОТА/ брой 102 януари 2018

ПСИХОГРАМА НА РОДНИЯ ГРАД - 1990/ брой 105 април 2018

СТРАНАТА НЕЗАБРАВА/ брой 106 май 2018

КАМЕНОПАДИТЕ/ брой 108 юли 2018

ЗА ПЪТЯ НА КНИГАТА/ брой 119 юли 2019

МИНИАТЮРИ/ брой 123 декември 2019