КОРАБЪТ ОТ СВЕТЛИНА ПЪТУВА

Издателство „Захарий Стоянов” навършва 20 години

Преди 20 години словесният кораб на издателство “Захарий Стоянов” започна своите странствания из културните простори. Този кораб от светлина гордо и сърцато се втурна във вълните на това твърде смутно социално и екзистенциално време.
Родено като възвишена контратеза на омерзителната и опошляваща фасулковщина, облазваща снагата на нашето общество и като едноклетъчен организъм превземаща всичко, издателство “Захарий Стоянов” избра благородната позиция - на мисловната немощ и убогост да противопоставя енергията на духовната хармония. Срещу книжните цунами от ерзаци и художествени мутанти се изправят искрящите острови на таланта и гения на родната българска литература и шедьоврите на световната култура.
За изтеклите години издателството пусна на книжния пазар над 2000 заглавия в общ тираж над три милиона екземпляра. Някои от заглавията бяха бързо изчерпани и се превърнаха в библиографска рядкост, други продължават стратегическата позиция на издателството да издава и преиздава постоянно върхови творби на българската литературна класика, както и нови оригинални книги на съвременни български писатели. Особени усилия то полага да представи възможно най-пълно в поредица от многотомници творчеството на автори, които представляват живата класика на съвремието.
Издателство „Захарий Стоянов” направи многотомни издания на Йордан Йовков, Елин Пелин, Гео Милев, Никола Вапцаров, Ивайло Петров, Атанас Далчев, Валери Петров, Стефан Продев, Павел Матев, Любомир Левчев, Найден Вълчев, Петър Караангов, Евтим Евтимов, Кольо Георгиев, Атанас Наковски, Боян Биолчев, Кирил Кадийски, Чавдар Добрев, Никола Инджов, Вили Цанков, Стефан Гечев, Богомил Райнов, Исак Паси, Георги Константинов, Иван Гранитски, Станка Пенчева и др., продължава излизането на томове от избраните съчинения на П. К. Яворов, Николай Хайтов, Симеон Радев, Антон Дончев, Лиляна Стефанова, Недялко Йорданов, Панчо Панчев, проф. Николай Василев и др.
В същото време продължава и разгръщането на издателски поредици, посветени на творби на световната класика, философската и историческата мисъл, енциклопедични справочници-речници, шедьоври на българската и световната литература за деца и юноши.
В годините на търсене и утвърждаване издателство “Захарий Стоянов” успя да разгърне трийсет и пет поредици с амбицията да представи на читателите творби с високи качества от художествената, философската, научната и справочната литература.
Стратегическа по своята важност е 140-томната поредица “Българска класика”. Възкресявайки традициите на голямата класическа българска литература, издателството поднася за нов прочит вечните книги на Отечеството. Към световната художествена съкровищница са обърнати поредиците „Ars poetica”, “Шедьовър”, към българската белетристика и поезия, „Съвременна българска проза”, „Съвременна българска поезия”. В тези поредици излизат днес книгите на българските писатели. Други поредици, предпочитани от читателите са „Философия и човек”, „История и човек”, „Мелпомена”, „Отечество любезно”, „Чичопей”, „Слово и образ”, „Митология и културантропология”, „Критика”, „Есеистична проза”, „Арго”, „Ловци на метафори”, „Малка оксфордска библиотека”, „Вяра и култура”, „Бежанци” и др.
В последните години голям интерес се проявява към библиофилската поредица „Божествен дух”
Издателство “Захарий Стоянов” успя да създаде собствен естетически и литературнохудожествен кръг от най-ярки съвременни писатели, художници, режисьори, артисти, музиканти. По същество това е и естетико-художественият кръг от автори на месечното списание за литература, култура, изкуство и философия “Везни”, продължител на знаменитото Гео-Милево издание.
Досега издателство “Захарий Стоянов” организира над 3000 литературни премиери, изложби, концерти, спектакли, базари на книгата в цялата страна, както и 12 издания на станалите традиционни вече Национални културни празници “Албена” в Североизточна България в градовете Варна, Русе, Силистра, Добрич, Каварна, Балчик, Търговище, Исперих, Кубрат, Шумен, Разград, Тутракан, Генерал Тошево, Велики Преслав, Велико Търново и в курортния комплекс Албена, също и Дните на българските будители в НДК. В сътрудничество с БАН, Столична община и НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” бяха организирани паметни вечери, премиери и тържества, свързани с новите издания на най-известните български учени - действителни членове на академията. На практика над 100 000 души са взели участие в срещите с цвета на съвременната българска интелектуална общност.