ИЗ „ПОБЕДЕНАТА РЕВОЛЮЦИЯ”

Луиз Мишел

превод: Пенчо Симов

Ние ще се върнем многобройни,
ние ще се върнем тук отвред -
отмъстители в редици стройни,
ще вървим ръка в ръка напред!
………………………………………………..

О, Републико, от нас мечтана,
дадохме за теб кръвта си в бой!
С твоя химн нападнаха тирана
и загинаха борци безброй.

Ние ще се върнем! Чуйте, братя!
Живи, мъртви, тук ще се явим!
Ще се червенеят знамената,
угнетителите ще сразим!