Уладзимир Веремейчик

Уладзимир Веремейчик (Владимир Михайлович Веремейчик), беларуски поет, е роден на 01.11.1937 г. в село Петрицкое, Брагински район, Гомелска област. Завършва педагогическо училище (1955), а след армията - и филологическия факултет на БГУ „В. И. Ленин”. Работил като директор на училище в Речицки район. Публикува първото си стихотворение през 1955 г. Автор на сборниците със стихове “Прыпяць”, “Яснасць”. Награден с орден Червено знаме и медал. Умира през 1999 г.


Публикации:


Поезия:

ЗОНАТА/ превод: Найден Вълчев/ брой 84 май 2016