ПОЧИТ КЪМ СЛОВОТО

Почит към Словото и към неговите служители или Живот в Светлината на истината

На 11 май Българската православна църква почита Светите равноапостоли Кирил и Методий. Светите братя - създатели и разпространители на първата славянска азбука - глаголицата, са канонизирани като светци за превода и популяризирането на Библията на старославянски език и за разпространяване на християнството сред славяните.

Делото на двамата братя е високо оценено заради мисията на двамата братя Кирил и Методи в Моравия и Панония, защитата на делото им в Рим и за утвърждаване на християнството в Източна Европа. Папа Йоан Павел ІІ изтъква, че благодарение на тяхната мисия, Европа запазва географската си цялост в резултат от взаимодействието на двете течения в християнската традиция, с които са съединяват две различни, но и взаимно допълващи се култури. Затова папа Йоан Павел ІІ прави крачка за възстановяване на европейската пълнота и единство, като провъзгласява светите братя Кирил и Методий за съпокровители на Европа. Той споделя, че в съвремието ни най-много се нуждаем от техния дълбок и благороден стремеж да се търси, познава и да се служи на истината. Днес славянската азбука вече е една от азбуките, на които Европейският съюз пише своята съвременна и бъдеща история

Като ден на буквите 11 май се чества за пръв път на 11 май 1851 г. в Пловдив и се превръща в символ на българската жажда за просвета и наука, за национално самоопределение и бързо икономическо и културно възмогване, защото, както се казва в Библията, всичко е станало чрез Словото, чийто живот е светлина за хората (Йоан 1:1-4). И тази светлина и до днес не е загаснала и все повече се разгаря като една непрекъсната любов в живота с книги, по думите на един от най-известните библиотекари проф. Тодор Боров.
От 2006 година с решение No 344 на Министерския съвет, 11 май се обявява за професионален празник на библиотекарите. А от 14 до 18 май се организира Националната библиотечна седмица, чиято цел е привличане вниманието на обществеността към хранилищата на книжовното и културно наследство на нацията. Както и към хората, които полагат своите грижи и усилия за неговото съхраняване и пренасяне на бъдещите поколения, за да се съхрани българския дух и българската идентичност.

Да се поддържа светлината на творческата енергия, на творческия огън, който сплотява и укротява с мъдростта, съхранена между кориците на книгите.

Честит професионален празник на всички библиотекари!

Лияна Фероли