ЖАБЕШКИ ПРИЯТЕЛ

Христо Радевски

ЖАБЕШКИ ПРИЯТЕЛ

Из реката ходи щъркел,
дългоклюн и дългокрак.

С клюна из водата бърка
край шумнатия върбак.

Но защо така той гази
мълчалив, едвам-едвам?

Жабите навярно пази
да не се удавят там.