ТРИСТИШИЯ

Ашот Сагратян

превод: Георги Ангелов

***
Полумесeцът в съзнанието на поета -
следи от копитата
на коня на Мохамед.

***
Отварям раковината на сърцето:
за да те приема, песъчинке на света -
безценна перла трябва да ти върна.

***
Веслото на Харон във вълните на Лета
прелиства
вечните сюжети.

***
Дошло е до нас от дълбините на вековете:
в менюто на всички тирани и сатрапи -
пастет от славееви езици.

***
Срещна се пътят с човека.
На челото му печат от съдбата:
всички за всичко ще отговарят…