ТРИ БРЕЗИЧКИ

Ангел Горанов

Край вечния огън в село Хатин,
Беларус, са посадени три брези…

Три сестрички - три брезички…
Белоруски път.
Три брезички символично
с огъня трептят.

За четвъртата ме питаш -
изгоряла тя.
Смерч я хванал за косите
рано пролетта.

Разпилял я над земята,
но събрах я в мен.
В мен разлисти се брезата
в хубав, слънчев ден.

Три сестрички - три брезички
светят във Хатин.
Спрях пред тях… И коленичих
с цвете от Пирин.

Велинград