СЪВЕТСКИЯТ СЪЮЗ – ЕДИНСТВЕНО ОБЕЩАНИЕ

Пол Елюар

превод: Пенчо Симов

Братя виждаме се във човечно огледало
което никога не би могло да бъде нито замърсено ни убито

Братя виждаме се в земно огледало
в голямо огледало във великата страна която ни огрява

Братя всичките страни растат под нейните лъчи
и незавсимо дали са свои или чужди
Съветският съюз ни прави по-големи по-добри

Зад нас страхът омразата смъртта
помрачават нашето мечтано щастие
но пред на изток се разсъмна
настоящето държи във яките си длани
зародишите на живот без мъки и без граници

Съветският съюз за себе си а и за нас желае мир
познал е той войната и сега развалините заличава
в труд с очи към своите победи
той нанесе поражение на самотата
единен ще постигне той единство на света

Братя той Съветският съюз е днес едничкият свободен път
по който ний минаваме за да достигнем до мира
мир необходим на сладкия стремеж да се живее
Нощта безспирно се смалява
а пък земята отразява бъдеще неопетнено.