Николай Иванов

Николай Иванов е руски журналист-международник, историк, политолог. Завършил е Московския държавен институт за международни отношения към МИД на СССР. Кандидат на историческите науки. Работил е като шеф-редактор и редактор на обществено-политически програми на водещи ТВ и радиостанции. Автор на статии и публикации по история и политика на САЩ, Европа, Латинска Америка. Командирован е в «горещи точки» (Афганистан, Ирак), а така също в САЩ, Испания, страни от Латинска Америка. Старши научен сътрудник в Центъра за латиноамерикански изследвания към Института за обща история при РАН.


Публикации:


Публицистика:

ИЗ „ИМПЕРИЯТА НА СМЪРТТА” / брой 84 май 2016

ЕДУАРДО ГАЛЕАНО - „БОЛИВАР С ПЕРО В РЪКА”/ брой 84 май 2016