ТРЕТИ ЕЖЕГОДЕН НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС В ПАМЕТ НА НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА
ФОНДАЦИЯ “КОСМОС - ДИМИТЪР БРАЦОВ”
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ” - СТАРА ЗАГОРА
ДРУЖЕСТВО НА ПИСАТЕЛИТЕ - СТАРА ЗАГОРА
АРТ ГАЛЕРИЯ “АВИТОХОЛ” - СТАРА ЗАГОРА
ИЗДАТЕЛСКИ КОНСОРЦИУМ “КОТА” - СТАРА ЗАГОРА
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “ЗАХАРИЙ КНЯЖЕСКИ” - СТАРА ЗАГОРА

ОБЯВЯВАТ

ТРЕТИ ЕЖЕГОДЕН НАЦИОНАЛЕН И С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ПОЕТИЧЕН КОНКУРС В ПАМЕТ НА АКАД. НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ

Конкурсът е анонимен, без възрастови ограничения, на свободна тема.
Всеки автор от България или от чужбина, който желае да участва в поетичния конкурс, изпраща до 3 (ТРИ) свои непубликувани поетични произведения на електронен адрес: ptici_liliev@abv.bg в срок до 15 май 2016 година, неделя, 24 ч.

Писмата трябва да съдържат ДВА файла - единият с трите стихотворения, а другият - с личните данни на участника (имена, възраст, адрес, телефон).

Ще бъдат присъдени следните награди: Първа награда - 500 лв., две втори награди - по 300 лв., две трети награди - по 200 лв.

Поощрителни награди за млади таланти - почетна грамота и презентация на страниците на в. “Литературен глас” и сп. “Птици в нощта”.

Наградите ще бъдат връчени на 3 юни 2016 г. (петък) от 13 часа в Залата на Регионална библиотека “Захарий Княжески” - Стара Загора.

Резултатите ще бъдат публикувани на страниците на в. “Литературен глас” и сп. “Птици в нощта”, както и в литературни електронни издания.