ИЗ МОЯ БЕЛЕЖНИК

Христо Радевски


ИЗ МОЯ БЕЛЕЖНИК


***
Ненаучил още правописа,
драма гръмогласна той курдиса.

***
Напразно казваш, че без нужда
те клеветят, че има грешка!
Я погледни се - ти си в чужда
литературна дрешка!

***
За словоблудието разтревожен е -
тоест за свойто собствено неможене.

***
Голяма важност си придава
горкият наш Божан Потурин!
Не знае, че от кльощав бурен
(особено литературен)
гора не става!

***
Той не успява да напише книги,
пилее си талантеца в интриги.

***
Навлязох в тежкия ти том,
както в обширен празен дом,
от стая в стая ходих сам,
но никого не срещнах там.

***
Започва храбро да говори,
щом чуй как мислят по-нагоре.


БЕЛЕЖКИ ПО ПОВОД


***
Кратуната му е бутилка.
Хвърли я в плитката мътилка
или в бездънното море -
все толкова ще побере.

***
До гениите той
е слаб да се възземе,
но в преводите свои
до себе си ги снема.

1957