МАЛКО СЪЧИНЕНИЕ ЗА ГОЛЯМО НАВОДНЕНИЕ

Божидара Ангелова

Случайно разбрах -
на един рафт със прах
всред мрака смълчан
на заключен таван
в шарена книжка,
на корицата с мишка,
приказка една стояла
и дълго мълчала.
Тя тъй се страхувала
и много тъгувала,
че в тавана оставена
е отдавна забравена -
не пипат я ръчички,
не четат я очички,
а тя, така прималяла,
само за туй си мечтала.
То не беше година,
ни две… Десетина!
Чакала, чакала…
И се разплакала,
а по листите бели
сълзи се разлели…
Не!… От рафта висок
потекъл поток!
Намокрила се книжката,
уплашила се мишката…
Да бяга!? Да се бави!?
Ами ако се удави?!
Себе си ли да спасява?
Приказката ли да утешава?!
Че на стария таван
вече плискал океан!
Огледала се мишката
от корицата на книжката -
трябва да намери,
нейде да се покатери…
Оле, майко мила!…
Къщата се наводнила!
И ето, като лодка
готова за разходка,
заплувала книжката,
а отгоре й - мишката.
Ха - на тук, ха - на там
из наводнения таван…
В миг с трясък и гръм
от вратата навън
водата се разляла
и „лодчицата” завъртяла
по стълбите във къщи.
Върти се и обръща,
насам - натам, насам - натам
(не като в стария таван)
и после, хоп… на двора,
а там - стотици хора!
Гледат тъй учудени,
спят ли или са събудени,
че такъв голям потоп тез
не са виждали до днес.
Оттекла се водата
и книжката - в средата
на двора там се спряла -
измокрена, но цяла.
Съгледала корицата
Мимето - умницата
викнала с все сила:
„Гледай, майко мила,
каква чудесна книжка
със красива мишка”!
Взело я детето
и …хайде - у дома, където
сушили я две-три недели,
но накрая я прочели.
Така на нашата позната
се сбъднала мечтата
за детските ръчички
и малките очички.
А за туй наводнение
и до днес са на мнение,
че на тоз стар таван
(еди-що си не знам)
цепнатинка се явила
и вода се процедила.
Иди, че обясни на всички,
че това са сълзички
на самотната книжка
на корицата с мишка.
Та и днес наводнение
в някое си помещение
ако стане, помнете,
и не се чудете -
може книжка забравена,
сам-самичка оставена
да е чакала, чакала
и да се е разплакала.
Затова, деца, четете
и книжките пазете,
че няма друго спасение
от такова страшно явление!